ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Аманат» азаматтық алаңы (платформасы) сайлау үдерісіне қоғамдық мониторинг жүргізу мақсатында құрылды. Бұл әділ, ашық сайлауға мүдделі Қазақстан азаматтаырының тәуелсіз ерікті бірлестігі. Оған қоғамдық ұйымдардың өкілдері, БАҚ өкілдері, жастар, сарапшылар, азаматтық белсенділер кірді.

        Бірінші отырыс 2019 жылы 22 сәуірде Нұр-сұлтан қаласында өткізілді. Осы кездесуде «Аманат» азаматтық тұғырнамасын құру туралы бастама көтеріліп,   алдағы сайлауға қоғам қалай мониторинг жүргізе алатындай ұсыныстар жинау жарияланды.  Қоғамдық штаб құрылды. Бүгінгі күні мүдделі азаматтар мен сарапшылардың 250-ден астам ұсынысы келіп түсті, неғұрлым өзекті мәселелер іріктеліп алынды және қоғамнан не күтетіні анықталды. Осының негізінде сайлау үшін қажетті жағдайлар жасаудың 5 негізгі бағытын қамтитын тұжырымдама әзірленді.

      1) САЙЛАУДЫ ӨТКІЗУГЕ  ДАЙЫНДЫҚ

Бұл бағыт дайындық кезеңінің қоғамдық мониторингін білдіреді. Ең жақсы дайындық-сайлаудық ашық болуы. Әрбір азаматтың сайлауға қатысуға құқығы болуы тиіс. Мұны қамтамасыз ете аламыз ба? Ол үшін барлық қажетті жағдайлар уақтылы жасалуы тиіс. Уақыт аз қалды. Жаңартылған тізімдер дайын ба, олар қаншалықты өзекті. 

 Үміткерлердің тәжірибесі, ресурстары, танымалдылығы мен қолдауы әртүрлі. Оларға теңдей жағдай жасалына ма? БАҚ барлығына бірдей алаң береді ме?  

 2. САЙЛАУШЫЛАРДЫҢ  ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖАЙЛЫ ХАБАРДАР БОЛУЫ

Сайлаушылардың құқықтық процедуралары, сайлау кезеңдері мен мерзімдері туралы ақпараттандыруды қарастыратын ең маңызды бағыттардың бірі. Олар қандай да бір кандидатты қалай қолдай алады? Оның бағдарламасы туралы ақпаратты қалай табуға болады? Құқықтары бұзылға ол туралы қайда, қалай хабарлауға болады.  Онлайн заңгерлік кеңес беру қызметін құру.  Алғаш рет дауыс беретін жас сайлаушыларды оқыту.

 3. АДАЛДЫҚ

 Қазақстанның барлық өңірлерінде, әрбір сайлау учаскесінде тәуелсіз бақылау желісін құру. Бақылаушыларды халықаралық ұйымдардың стандарттары бойынша оқыту. Жедел ақпарат алмасу желісін құру. Бұзушылық фактілеріне ден қою. Ол үшін ОСК-мен, Бас прокуратурамен , сотпен , жергілікті органдармен, сайлау комиссияларымен үміткерлердің штабтарымен ынтымақтастық орнату.

 4. АШЫҚТЫҚ

Азаматтар, журналистер, сарапшылар, ғалымдар арасындағы сайлау бойынша барынша ашық және объективті ақпарат пен пікір алмасу. Тәуелсіз диалог платформалары мен пікірталас алаңдарын құру. Түрлі көзқарастарды білдіретін сарапшыларды, қоғамдық пікір көшбасшыларын талқылауға тарту. Оның ішінде онлайн түрін де пайдалануға болады.

 5. ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

 Бұл бағыт құрмет пен сенім қағидаттарында мемлекет пен қоғамның тең ынтымақтастығын қамтамасыз етуі тиіс. Сайлау процесінің ең өзекті мәселелерін анықтау. Азаматтар сайлаудан не күтеді?  Сайлаушылар үміткерлерге өз талаптарын, үміттерін және өтініштерін жеткізе алатындай ақпарат алмасу арналарын құру бұл — АМАНАТ!  Халықтың аманатына қиянат жасауға болмайды. Азаматтардың пікірлерін барынша есепке алу сайлау нәтижелеріне азаматтардың сенімін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Осы 5 негізгі бағытта алдағы сайлауға мониторинг жүргізу бойынша «АМАНАТ» азаматтық тұғырнамасы қалыптастырылды.

 Еліміздің барлық өңірлерінде жедел жұмыс істеу үшін «Аманат»азаматтық платформасының өкілдері анықталды. Барлық бағыттар бойынша халықаралық ұйымдармен, ОСК, жергілікті жерлердегі сайлау комиссияларымен, Жоғарғы Сотпен, Жергілікті атқарушы органдармен, Бас прокуратурамен, кандидаттардың сайлау алдындағы штабымен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, ғылыми-сараптамалық қоғамдастық және азаматтық сектор өкілдерімен ынтымақтастық құрылатын болады

Баспасөз қызметі: Жанар Барлыбаева 8 701 551 1917, amanatpress2019@gmail.com

Гражданская платформа «Аманат» создана с целью общественного мониторинга за избирательным процессом. Это независимое добровольное объединение граждан Казахстана, заинтересованных в честных открытых выборах. В нее вошли представители общественных организаций, представители СМИ, молодежь, эксперты, гражданские активисты.

Первое заседание было проведено 22 апреля 2019 года, в г. Нур-Султан. На этой встрече было предложено сформировать гражданскую платформу «Аманат» и объявлен сбор предложений по тому как общество может мониторить предстоящие выборы.  Был сформирован общественный штаб. На сегодняшний день поступило более 250 рекомендаций заинтересованных граждан и экспертов, отобраны наиболее актуальные проблемы и выявлены ожидания общества. На основе этого выработана Концепция, которая включает в себя 5 основных направлений создание необходимых условий для выборов.

1. ГОТОВНОСТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ.

Это направление подразумевает общественный мониторинг подготовительного этапа. Лучше подготовка – прозрачнее выборы. Каждый гражданин должен иметь право участвовать в выборах. Сможем ли это обеспечить? Для этого должны быть своевременно созданы все необходимые условия. Времени осталось мало. Готовы ли обновленные списки, насколько они актуальны.  Важный вопрос — создание равных условий для кандидатов со стороны государства. Кандидаты имеют разный уровень опыта, ресурсов, поддержки, узнаваемости. Будут ли созданы для них равные условия? Предоставят ли СМИ для всех равные площадки?

2. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Одно из самых важных направлений, предусматривающих информирование избирателей о юридических процедурах, этапах и сроках выборов. Как они могут поддержать того или иного кандидата? Как найти информацию о его программе? Куда и как могут пожаловаться если их права будут нарушены. Создание службы юридических консультаций онлайн.  Обучение избирателей, голосующих впервые.

3. ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Создание сети независимого наблюдения во всех регионах и на каждом избирательном участке в Казахстане. Обучение наблюдателей по стандартам международных организаций. Создание сети оперативного обмена информации. Реагирование на факты нарушений. Для этого выстроить взаимодействие с ЦИК, Генеральной прокуратурой, Верховным судом, местными исполнительными органами, избирательными комиссиями, штабами кандидатов.

4. ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Максимально открытый обмен объективной информацией и мнениями по выборам среди граждан, журналистов, экспертов, ученых. Создание независимых диалоговых платформ и дискуссионных площадок. Вовлечение в обсуждение экспертов, лидеров общественного мнения, представляющих различные точки зрения. В том числе в режиме онлайн.

5. РАВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 Это направление должно обеспечить равное сотрудничество государства и общества на принципах уважения и доверия. Выявление наиболее актуальных проблем избирательного процесса. Какие ожидания есть у граждан? Создать каналы обмена информацией, что бы избиратели смогли донести кандидатам свои требования, ожидания и наказы – АМАНАТ! Максимальный учет мнений ГРАЖДАН позволит сформировать доверие к результатам выборов.

На этих 5 основных направлениях сформирована Гражданская Платформа «АМАНАТ» по мониторингу предстоящих выборов!

Для оперативности работы во всех регионах страны определены представители Гражданской платформы «Аманат». По всем направлениям будет выстроено сотрудничество с международными организациями, ЦИК, избирательными комиссиями на местах, Верховным судом, местными исполнительными органами, Генеральной прокуратурой, предвыборными штабами кандидатов, средствами массовой информации, представителями научно-экспертного сообщества и гражданского сектора. 

Пресс-служба: Барлыбаева Жанар 87015511917, amanatpress2019@gmail.com